Berounka 2 - 401 002

Berounka 2, pražský mimopstruhový revír pod který spadá úsek řeky Berounky, ale také rybník Nádynek a a propadliny v Mokropsech.

Berounka 2 - reka

Berounka 2, 401 002 Podrobně popsaný rybářský revír v lokaci Beroun - Praha s výskytem rozmanité škály rybích druhů. Spadá pod ČRS Praha.

Ryby na úkor veřejného bezpečí

Na Chvalšinském potoce v Českém Krumlově si už moc nezachytáte :(

Kájovský potok 1 – 423 019

Kájovský potok 1 je pstruhový revír poblíž Českého Krumlova s lokálním významem. Krom pstruha obecného je útočištěm mihule potoční, které se na tomto potoku v podhuří Šumavy daří.

Chvalšinský potok 1 - 423 017

Do kategorie Jižní Čechy - pstruhové revíry byl přidán revír Chvalšinský potok 1.

Lužnice 2 rybník Trubný - 421 033

Rybník Trubný je hektarový rybník v městě Bechyně v Jižních Čechách. Hektarový městský rybník s nánosem bahna.

Pískovna Hluboká nad Vltavou – 421 073

Pískovna v Hluboké nad Vltavou je dobře zarybněná pískovna o rozloze 3,8ha se slušnou obsádkou jak kaprovitých, tak i dravých ryb. Je napajena 2ma přítoky. I přes horší dostupnost je u rybářů oblíbeným revírem.

Vltava 21-22 VD Hněvkovice - 421 073

Rybářský revír Vltava 21-22 pod které spadaá VD Hněvkovice a pískovna v Hluboké nad Vltavou o rozloze 3,8ha

VD Hněvkovice - 421 073

VD Hněvkovice je jihočeská přehrada o rozloze 273ha. Nachází se mezi Hlubokou nad Vltavou a Týnem nad Vltavou. Rybáři je žádaná jako dobrý revír pro lov dravců i velkých kaprů.

Unětický potok 1 - 403 008

Unětický potok je pražská pstruhovka, kde nenarazíte na domorodé ryby, zato je stabilně dosazován pstruh duhový. Krom rybolovu vás bude čekat i procházka malebným údolím Roztockého háje.