Bílina 6 rybník Lužice 2 – 441005 | Rybářské revíry

Bílina 6 rybník Lužice 2 – 441005

  • 1.9.2014 11:17

Rybník Lužice 2 je 2,4ha velký rybník spadající pod Severočeské mimopstruhové revíry. Nachází se v obci Lužice. Nad rybníkem je chovný rybník z kterého se dostávají ryby do Lužice 2. Lužice 2 je spíše mělčí rybník s vrstvou sedimentů. Rybník je dobřa zarybňován místní organizací, která má u hráze rybářskou klubovnu. Hlavní rybou je kapr, ale dá se tu ulovit i lín, cejn, plotice, okoun, uhoř, candát, štika, razbory.

Dodatky:
Při ulovení sumečka amerického nesmí být tato ryba vrácena zpět do vody. Při ulovení sumce velkého dosahujícího lovné míry 70 cm se doporučuje tuto rybu nevracet do revíru. Zákaz rozdělávání ohňů a stanování mimo místa k tomu určená. Zákaz poškozování příbřežních dřevin a další vegetace (Zákon o ochraně přírody č.114/1992 Sb.) - při porušení bude Rybářská stráž postupovat obzvláště přísně. Příjezd motorovými vozidly k vodě je povolen pouze po vyznačených cestách a jejich parkování je možné jen na určených místech. Není povoleno parkování na travních plochách. Zákaz jakékoli manipulace s informačními cedulemi (označení revíru, úprava parkování...).

K rybníku se dostanete snadno. Pojedete z Obrnice do Lužice a na začátku obce budete po pravé straně míjet rybník Lužice 2.

Mapa revíru

Fotogalerie revíru

Rybník Lužice 2 je...

Bílina 6 rybník Lužice 2 – 441005

v Lužici za klubovnou

Bílina 6 rybník Lužice 2 – 441005

cesta rozdělující...

Bílina 6 rybník Lužice 2 – 441005

pohled na hráz rybníku...

Bílina 6 rybník Lužice 2 – 441005

nejoblíbenější místa...

Bílina 6 rybník Lužice 2 – 441005

rybník má rozlohu 2,4ha

Bílina 6 rybník Lužice 2 – 441005

Komentáře k Bílina 6 rybník Lužice 2 – 441005