Labe 18A Borek – 411 165 | Rybářské revíry

Labe 18A Borek – 411 165

  • 14.5.2014 20:43

Tůň Borek udávaná v mapách jako Borecká tůň je 6ha velká tůň srpovitého tvaru spadající pod středočeské mimopstruhové revíry. Tůň je propojená s Labem a tudíž se zde dají chytit stejné druhy ryb jako na hlavním toku. Tedy kapři i větších velikostí, amuři, cejni i cejnci, karasi, líni, sumeček americký, sumec velký, štika, candát a další druhy. Tůň má hloubku do 2 metrů s přikalenou vodou a písčitým dnem. V přítokové oblasti jsou rákosiny a spousta leknínů. Míry ryb jsou stanoveny: kapr 40 cm, štika 60 cm, candát 50 cm, lín 25 cm. Kapr nad 70 cm (včetně) se musí bez prodlení a s maximální šetrností vrátit zpět do rybářského revíru, kde byl uloven. Na celém revíru platí povinnost použít při vylovování ryby podběrák. Ponecháním si dvou vyjmenovaných ryb uvedených v § 16 odst. 2 a 3 vyhlášky č. 197/2004 Sb. končí denní lov ryb, i když nebylo dosaženo denního limitu 7 kg ulovených ryb. 

Cesta k Borecké tůni. Borecká tůň leží vedle Boreckého jezera z kterého se stal soukromý revír. Pojedete ze Staré Boleslavi do obce Borek. Hned při vjezdu do Borku odbočíte první odbočkou doleva.  Pojedete cca 500 metrů rovně až dojedete k závoře za kterou je střední část Borecké tůně.

Mapa revíru

Fotogalerie revíru

označení revíru...

Labe 18A Borek – 411 165

Borecká tůň je také...

Labe 18A Borek – 411 165

tůň je ve všech...

Labe 18A Borek – 411 165

rybář na Borku

Labe 18A Borek – 411 165

pohled na spodní část...

Labe 18A Borek – 411 165

horní část Borecké

Labe 18A Borek – 411 165

v horní části jsou...

Labe 18A Borek – 411 165

kanál propojující Labe...

Labe 18A Borek – 411 165

panoramatický pohled z...

Labe 18A Borek – 411 165

v místech u příjezdové...

Labe 18A Borek – 411 165

panoramatická fotka od...

Labe 18A Borek – 411 165

příjezdová cesta s...

Labe 18A Borek – 411 165

při příjezdu do Borku...

Labe 18A Borek – 411 165

Komentáře k Labe 18A Borek – 411 165