Labe 18A Laguna Krásný – 411 165 | Rybářské revíry

Labe 18A Laguna Krásný – 411 165

  • 20.5.2014 22:38

Laguna Krásný je požární nádrž o rozloze 0,5ha v obci Krásný. Spadá pod středočeské mimopstruhové revíry. Obec Krásný je naproti Čelakovicím, přes řeku Labe. V okolí Laguny Krásný je více velkých revírů a tak je Laguna tak trochu odstrčená. Jestli se zde nasazují ryby, tak velmi nepravidelně. Revír je dobrý jako divoká voda. Nevíte na jaké ryby tu narazíte a rozlohou 0,5ha není revír až tak malý. Platí zde upravení jako u ostatních podrevírů pod revírem Labe 18A. A to: zákaz přívlače, míry ryb jsou stanoveny: kapr 40 cm, štika 60 cm, candát 50 cm, lín 25 cm. Kapr nad 70 cm (včetně) se musí bez prodlení a s maximální šetrností vrátit zpět do rybářského revíru, kde byl uloven. Na celém revíru platí povinnost použít při vylovování ryby podběrák. Ponecháním si dvou vyjmenovaných ryb uvedených v § 16 odst. 2 a 3 vyhlášky č. 197/2004 Sb. končí denní lov ryb, i když nebylo dosaženo denního limitu 7 kg ulovených ryb.

Cesta k Laguně Krásný. Pojedete po dálnici na Mladou Boleslav a na 14km sjedete a pojedete do Staré Boleslavi. Nepojedete přes řeku, ale odbočíte na první velké křižovatce doleva do ulice Okružní – Vestecká. Pojedete stále po hlavní a přejedete Jizeru. Pojedete stále po hlavní až dojedete k řece. Mezi silnicí a Labem bude Laguna Krásný.

Mapa revíru

Fotogalerie revíru

Laguna Krásný leží...

Labe 18A Laguna Krásný – 411 165

označení revíru Labe...

Labe 18A Laguna Krásný – 411 165

voda v Laguně je zakalená

Labe 18A Laguna Krásný – 411 165

Komentáře k Labe 18A Laguna Krásný – 411 165