Radbůza 1B UN Litice (České údolí) – 431 043 | Rybářské revíry

Radbůza 1B UN Litice (České údolí) – 431 043

  • 9.5.2014 08:00

Údolní nádrž Litice (České Údolí) spadá pod západočeské mimopstruhové revíry a má rozlohu 116ha. V rybářském řádu se nachází pod označením Radbůza 1b. Nalézá se na okraji Plzně. Údolní nádrž Litice (České Údolí) (GPS 49°42'58.157"N, 13°21'30.577"E). Od tělesa hráze údolní nádrže Litice (ř. km 6,9) až k jezu v Liticích (ř. km 11,8). Zákaz lovu ryb v I. ochranném pásmu vodárny - území vyznačeno tabulemi. V obecném zájmu je zákaz lovu ryb ve vývařišti pod hrází údolní nádrže Litice. Chráněná rybí oblast je vyhlášena rozhodnutím ZčKNV - OVLHZ č. j. 1078/82 v zátoce na přítoku Lučního (Sulkovského) potoka za železniční tratí Plzeň - Klatovy a silnicí Valcha - Litice - 0,5 ha - lov ryb zakázán. Lov z plavidel je povolen. Usnesením č. 40/09 VÚS: uživatel rybářských revírů doporučuje nepřivlastňovat si ulovené kapry nad 70 cm. (tzv. systém K70). Dají se zde ulovit všechny druhy ryb běžně se nacházející v Údolních nádržích. Hojně se zde vyskytuje cejn. Kapr je stabilně vysazován. Z dravců pak okoun, štika, candát bolen, úhoř a sumec. V roce 2013 byly do přehrady vysazeni trofejní sumci od Výzkumného ústavu ve Vodňanech. U hráze se nachází sportovně rekreační oplocené středisko. Jinak je přehrada volně přístupná. Po pravé straně kde je les vede nad přehradou železniční trať. U hráze, kde je přehrada širší se nachází v oblasti rekreačního střediska velká písečná lavice. Na opačném břehu se koryto svažuje prudšejí.

Cesta Litické přehradě. Pojedete z Plzně po silnici 27 Plzneň – Přeštice. Na kraji Plzně vjedete na most a po pravé straně uvidíte hráz přehrady. Na prvním sjezdu sjedete doprava. A ocitnete se na rozcestí před přehradou. Při odbočení vlevo se dostanete k přítokové oblasti. Odbočením vpravo pak ke sportovnímu areálu u hráze.

Mapa revíru

Fotogalerie revíru

Radbůza 1b Litice,...

Radbůza 1B UN Litice (České údolí) – 431 043

pohled na hráz z...

Radbůza 1B UN Litice (České údolí) – 431 043

za hrází je most po...

Radbůza 1B UN Litice (České údolí) – 431 043

Litice

Radbůza 1B UN Litice (České údolí) – 431 043

tření cejnů na Litické...

Radbůza 1B UN Litice (České údolí) – 431 043

Litice

Radbůza 1B UN Litice (České údolí) – 431 043

označení revíru...

Radbůza 1B UN Litice (České údolí) – 431 043

do Litic byli v roce...

Radbůza 1B UN Litice (České údolí) – 431 043

pohled směr střední...

Radbůza 1B UN Litice (České údolí) – 431 043

v těchto místech je...

Radbůza 1B UN Litice (České údolí) – 431 043

plot za sportovním...

Radbůza 1B UN Litice (České údolí) – 431 043

třoucí se cejni z Litic

Radbůza 1B UN Litice (České údolí) – 431 043

na pravém břehu vede...

Radbůza 1B UN Litice (České údolí) – 431 043

Komentáře k Radbůza 1B UN Litice (České údolí) – 431 043