Svinařský potok 1 - 403 007 | Rybářské revíry

Svinařský potok 1 - 403 007

  • 11.4.2014 10:11

Svinařský potok 1 číslo 403 007 je revír spadající pod pražské pstruhové povolenky. Začátek revíru je od železničního nadjezdu v obci Zadní Třebáň (cca 100 m proti proudu potoka od soutoku s Berounkou). A konec lovného úseku je u silničního přejezdu Skuhrov - Liteň nad Lečským rybníkem. Výš proti proudu je chovný úsek se zákazem rybolovu. Stejně tak jsou chovné všechny přítoky. Hned na začátku revíru v Zadní Třebáni bude vydlážděné dno s jízky. Pod jízky jsou prohlubně a občas se tu dají chytit slušné ryby. V letním období sem vytahují tloušti, okouni a proudníci z řeky. Občas se tu chytne duhák. Nad Třebání následuje hluché místo s rovným dnem a bez ryb. Zlom začíná u můstku ke statku. Viz fotky a cesta. Nad lávkou je dno neupravované a střídají se tu tůně s vracáky. Potok má zde malý průtok, ale díky hlubokým tůním se tu dají chytit slušní potočáci i siveni.

 

 

Cesta k můstku. V Zadni Třebáni odbočíte u mostu přes Svinařský potok a pojedete podél potoka do mírného kopce. Vyjedete z Třebáně a cca po 1km bude na pravé straně dům a po levé straně cesta do údolí s můstkem přes potok. Na protějším kopci je pak statek. Od můstku proti proudu jsou tůně. Místo je ve fotogalerii.

Mapa revíru

Fotogalerie revíru

pohled na Svinařský...

Svinařský potok 1 - 403 007

V Zadní Třebáni je dno...

Svinařský potok 1 - 403 007

další jízek v Zadní...

Svinařský potok 1 - 403 007

pod jízky jsou hlubší...

Svinařský potok 1 - 403 007

toto je odbočka k...

Svinařský potok 1 - 403 007

Svinařský potok 1, 403007

Svinařský potok 1 - 403 007

poslední tůň pod můstkem

Svinařský potok 1 - 403 007

místa nad můstkem

Svinařský potok 1 - 403 007

další tůň na...

Svinařský potok 1 - 403 007

hlubší tůň s kořeny

Svinařský potok 1 - 403 007

tohle místo taky...

Svinařský potok 1 - 403 007

průtok není velký, ale...

Svinařský potok 1 - 403 007

zde by také mohl číkat...

Svinařský potok 1 - 403 007

pohled z mostu pod...

Svinařský potok 1 - 403 007

Komentáře k Svinařský potok 1 - 403 007