Údolní Nádrž Rozkoš 451 200 | Rybářské revíry

Údolní Nádrž Rozkoš 451 200

  • 14.12.2015 13:33

Údolní nádrž Rozkoš je 1080 ha velká přehrada u České Slalice na náchodsku, která spadá pod Východočeské mimopstruhové revíry ČRS. Rozkoš je předělena hrází na malou a velkou. Byla vybudována jako ochrana před velkou vodou řeky Úpy, ale plní I funkci rekreační. Oproti většině ostatních úolních přehrad má Rozkoš menší hloubku a dostatek mělkých a úživných příbřežních partií. Platí zde zákaz lovu z lodě a lovit se smí jen ve vyznačených úsecích. Díky tomu mají jak kapři, tak dravci dostarek prostoru pro růst. Ulovit tu můžete jak kapry, amury, líny, bílou rybu, tak i štiky, candáty, sumce, boleny, okouny, uhoře atd.

Zvláštní ustanovení ČRS pro Rozkoš

Pro lov ryb jsou na revíru určeny 4 úseky vyznačené tabulemi.
Jestliže lovící nedosáhl žádného úlovku, je povinen po skončení lovu zbývající část řádku v Přehledu o úlovcích proškrtnout. Po skončení lovu nebo při jakémkoliv přerušení lovu musí být místo řádně uklizeno, nic na něm ponecháno a všechny úlovky řádně zapsány v Přehledu o úlovcích. Na pozemcích vodní nádrže je dle pokynů majitele pozemků Povodí Labe s.p. zakázáno: stanování, kempování, rozdělávání ohňů, výstavba rybářských přístřešků a stanů, odhazování odpadků, znečišťování území a vodní plochy. Parkování dopravních prostředků je povoleno v souladu s vyhláškou o silničním provozu.
Lov ryb je z důvodů obecného zájmu zakázán:

- od hranice sportovního úseku č.1 severním směrem do vzdálenosti 100 m nad jez Rovenské nádrže

- od hranice sportovního úseku č. 2 až po hranici sportovního úseku č. 3

- na přivaděči z Úpy po celé délce - od jezu na Úpě až po ústí do nádrže a v úseku 100 m na obě strany od ústí po břehu nádrže

- v ochranném prostoru nad hlavní hrází - vyznačeno tabulemi

- z dělicí hráze Rovenské nádrže (bývalá spojovací cesta Šeřeč - Spyta)

- na místech vymezených pro hospodářskou těžbu ryb - vyznačeno tabulemi

- v době od 1. 6. do 30. 9. v prostoru TJ SLÁVIA JACHTING Česká Skalice, v prostoru Sportovně relaxačního areálu Rozkoš a v prostoru přístaviště ODYSSEUS Hradec Králové a v prostoru areálu Surfcentra 70 m nalevo a 60 m napravo od tzv. Jesenické cesty.

- celoročně v úseku vyznačeném cedulemi v prostoru Klubu VODNÍ SPORTY Náchod

 

Zákaz používání bójí pro označování krmného a lovného místa, včetně zákazu použití rádiem řízených lodiček apod. Vnadit a nahazovat nástrahy a lovit ryby je povoleno pouze ze břehu.

Mapa revíru

Fotogalerie revíru

Údolní nádrž Rozkoš

Údolní Nádrž Rozkoš 451 200

Údolní nádrž Rozkoš

Údolní Nádrž Rozkoš 451 200

Údolní nádrž Rozkoš

Údolní Nádrž Rozkoš 451 200

Údolní nádrž Rozkoš

Údolní Nádrž Rozkoš 451 200

Údolní nádrž Rozkoš

Údolní Nádrž Rozkoš 451 200

Údolní nádrž Rozkoš

Údolní Nádrž Rozkoš 451 200

Údolní nádrž Rozkoš u...

Údolní Nádrž Rozkoš 451 200

Údolní nádrž Rozkoš

Údolní Nádrž Rozkoš 451 200

Údolní nádrž Rozkoš -...

Údolní Nádrž Rozkoš 451 200

Údolní nádrž Rozkoš -...

Údolní Nádrž Rozkoš 451 200

Údolní nádrž Rozkoš -...

Údolní Nádrž Rozkoš 451 200

Údolní nádrž Rozkoš -...

Údolní Nádrž Rozkoš 451 200

Komentáře k Údolní Nádrž Rozkoš 451 200