VD Hněvkovice - 421 073 | Rybářské revíry

VD Hněvkovice - 421 073

  • 17.4.2014 09:44

Vodní dílo Hněvkovice je přehrada na Vltavě v Jižních Čechách. Spadá pod mimopstruhový revír 421 073 Vltava 21-22. Má rozlohu 262 ha a výšku hráze 27metrů. Byla vybudována v 80. letech 20. století kvůli čerpání vody pro nedalekou jadernou elektrárnu Temelín. Přehrada je vcelku mladá a má kaňonovitý charakter, ale ne tak jako Orlík a Slapy. K přehradě se dá autem dostat ze tří míst a to pod Hlubokou nad Vltavou, Purkrarci a u hráze. Přehrada je na většině míst úzká. Rozšiřuje se v okolí Purkrace a ve spodní části. Dno je povětšinou písčité a bývají zde terénní zlomy. Na dně jsou také časté pařezy, tak se zde daří dravcům. Úspěšně se zde loví candát, okoun, štika, bolen a nezřídka se chytne i sumec. Hněvkovice jsou oblíbené i u rybářů lovících na boilies velké kapry. Dá se tu ulovit kompletní škála druhů ryb. Například amur, uhoř, lín, plotice, cejn, cejnek, perlín. Po levé straně pod Hlubokou nad Vltavou začíná Stará obora (1510ha) a táhne se až k Purkarci. Stěžuje to příchod na lovná místa, ale dá se lovit z protějšího břehu. Od hráze ÚN Hněvkovice až k jezu v Hluboké nad Vltavou. Lov z plavidel povolen, včetně hlubinné přívlače a zavážení nástrah a návnad. Do revíru nepatří potok Libochovka a spojky rybníků. V úseku od mostu v Zámostí po jez Hluboká nad Vltavou platí zákaz lovu ryb v období od 1.1. do 15. 6. (včetně) a celoroční zákaz čeřínkování. Celoroční zákaz lovu ryb platí pod jezem v prostoru vymezeném jezem a tabulemi Povodí Vltavy, které ohraničují plavební prostor a zakazují koupání. Zákaz používání klepadel a šplouchadel. Od 1. 6. do 31.10. je na hladině nádrže vyznačena lyžařská dráha v lokalitě dané GPS: počátek 49°08'07.6"N 14°27'16,9"E, konec 49°09'00.2"N, 14°27'21,4"E. Při lovu dravců na bójku je povoleno umísťovat bójku pouze v třetině toku přilehlé k břehu, na kterém se nachází lovící. Vnitřní třetina toku (plavební dráha) musí zůstat volná. Je zakázáno umísťovat bójky v třetině toku u protilehlého břehu a přetahovat vlasec přes plavební dráhu. Označování krmných míst je zakázáno s výjimkou tyčových bójí v přilehlé třetině toku. Tyto bóje musí být po skončení doby lovu z toku odstraněny. Nejmenší lovná míra sumce velkého je stanovena na 90 cm. Horní míra u kapra obecného je 70 cm. Každý ulovený kapr delší než 70 cm (včetně) se musí bez prodlení a s maximální šetrností vrátit zpět do rybářského revíru. Kapra nad 70 cm (včetně) je osoba provádějící lov povinna zapsat do oddílu II. povolenky k lovu ryb (Evidence docházky a úlovků) s uvedením data lovu (datum se zakroužkuje), čísla revíru, délky a hmotnosti (hmotnost lze stanovit odhadem). Tato ryba se nezapočítává do sumáře úlovků a docházek. Lov ryb s režimem 24 hodin je povolen v době od 16. 6. do 31. 8. včetně: a) Osoba provádějící lov ryb je povinna v době od 00.00 hod do 04.00 hodin osvětlit místo lovu umělým bílým neoslňujícím světlem. Zakládání otevřených ohňů se pro tyto účely zakazuje. b) Osoba provádějící lov ryb je povinna v případě pokračování lovu ryb po 24. hodině zapsat nesmazatelným způsobem do oddílu II povolenky k lovu (Evidence docházky a úlovku) nové datum lovu a číslo rybářského revíru. Pokud si osoba provádějící lov nepřisvojila předchozí den žádnou ulovenou rybu, je povinna prázdnou řádku k tomuto dni nejpozději před zápisem nového data proškrtnout. c) Osoba provádějící lov ryb z plavidla je povinna respektovat ustanovení Řádu plavební bezpečnosti, a to zejména ustanovení, která se vztahují k noční signalizaci malých plavidel za plavby a za stání (čl. 3.13 a čl. 3.20 Řádu plavební bezpečnosti). Místní povolenky se na tento revír nevydávají. Na pozemcích, které jsou součástí vodní nádrže, tedy zejména na jejích břehových částech, je dle pokynů správce pozemků Povodí Vltavy, s.p. zakázáno: provádění jakýchkoli terénních úprav, stanování, kempování, budování pevných přístřešků, rozdělávání ohňů, odhazování odpadků, znečišťování území a vodní plochy.

Mapa revíru

Fotogalerie revíru

začátek Hněvkovic...

VD Hněvkovice - 421 073

Hněvkovice Purkarec,...

VD Hněvkovice - 421 073

Hněvkovice u Purkrarce

VD Hněvkovice - 421 073

Hněvkovice u Purkrarce

VD Hněvkovice - 421 073

Hněvkovice u Purkrarce

VD Hněvkovice - 421 073

Hněvkovice u Purkrarce

VD Hněvkovice - 421 073

hněvkovice u...

VD Hněvkovice - 421 073

Jeznice

VD Hněvkovice - 421 073

Jeznice opačný břeh

VD Hněvkovice - 421 073

Jeznice

VD Hněvkovice - 421 073

Hněvkovice u hráze

VD Hněvkovice - 421 073

Hněvkovice u hráze

VD Hněvkovice - 421 073

Hněvkovice u hráze

VD Hněvkovice - 421 073

ideální místo pro lov...

VD Hněvkovice - 421 073

množství pařezů...

VD Hněvkovice - 421 073

Hněvkovice u hráze

VD Hněvkovice - 421 073

VD Hněvkovice

VD Hněvkovice - 421 073

lovné místo na...

VD Hněvkovice - 421 073

malá zátoka u...

VD Hněvkovice - 421 073

pohled z Hněvkovické...

VD Hněvkovice - 421 073

Hněvkovice pod hrází...

VD Hněvkovice - 421 073

Komentáře k VD Hněvkovice - 421 073