Vltava 10-14 Údolní nádrž Slapy – 401 022 | Rybářské revíry

Vltava 10-14 Údolní nádrž Slapy – 401 022

  • 6.5.2014 19:19

Slapy jsou 6. největší přehrada v ČR. Délka je 43km a maximální hloubka 58metrů. Nadmořská výška přehrady je 271metrů. Rozloha celého revíru 1000ha. Loví se zde jak trofejní kapři, tak i kompletní škála dravců. Charakterem profilu dna s množstvím kamenů, skal a pařezů jsou Slapy ideální přehradou pro dravce. Jezdí se sem jak na okouny, tak na štiky, candáty a sumce. Stále tu roste populace bolena dravého. Problém bývá s dostupností autem. K přehradě je méně přístupových míst. U těch lesních bývají závory a na jiných místech jsou zase kempy a placená parkoviště. GPS Z: 49°49'25.618"N, 14°26'2.476"E, K: 49°38'0.445"N, 14°14'50.707"E

Přítok Labe. Od tělesa hráze ÚN Slapy až k tělesu hráze ÚN Kamýk nad Vltavou, bývalé řečiště Mastníku od ústí do údolní nádrže až k hraničním tabulím v polovině ohbí Mastníku mezi bývalým mlýnem a Hrádkem a na Brzině úsek od ústí do údolní nádrže až k hraničním tabulím pod mlýnem v Hrachově. Lov z plavidel, hlubinná přívlač a zavážení nástrah povoleno. Lov mníka jednovousého povolen. Součástí revíru jsou potoky Sladovařský, Meredský, Radič, Čelinský, Hubenovský, Hříměždický, Vošický, Jindrovský, Vápenický, Sečský, Liběšovský, Punčochářův, Jablonský, Mladčina (Stranný) a Musík, které jsou chovné - lov ryb zakázán. Mastník a Brzina jsou samostatnými revíry. Na revíru platí vedle mimopstruhových povolenek celorepublikových, celosvazových a územních povolenek Územního svazu města Prahy i územní mimopstruhové povolenky Středočeského územního svazu a povolenky Středočeského územního svazu č. 90 s omezenou platností pro vyjmenované revíry.
Upozornění: Na základě rozhodnutí Mze č. j.: 78030/2012 - MZE - 16231 ze dne 30. 7. 2012 je 
v roce 2014 v celém revíru povolen lov v období od 16. 6. do 31. 8. v době od 00.00 hod. do 04.00 hod. podle následujících pravidel:
a) Osoba provádějící lov ryb je povinna v době od 00.00 hod. do 04.00 hod. osvětlit místo lovu umělým bílým neoslňujícím světlem. Zakládání otevřených ohňů se pro tyto účely zakazuje.
b) Osoba provádějící lov ryb je povinna v případě pokračování lovu ryb po 24. hod. zapsat nesmazatelným způsobem do oddílu II povolenky k lovu (Evidence docházky a úlovků) nové datum lovu a číslo rybářského revíru. Pokud si osoba provádějící lov ryb nepřisvojila předchozí den žádnou ulovenou rybu, je povinna prázdnou řádku k tomuto dni nejpozději před zápisem nového data proškrtnout.
c) Osoba provádějící lov z plavidla je povinna respektovat ustanovení Řádu plavební bezpečnosti a to zejména ustanovení, která se vztahují k noční signalizaci malých plavidel za plavby a stání (čl. 3.13. a čl. 3.20 Řádu plavební bezpečnosti).

Mapa revíru

Fotogalerie revíru

bolen 76cm ulovený na...

Vltava 10-14 Údolní nádrž Slapy – 401 022

bolen zabral na...

Vltava 10-14 Údolní nádrž Slapy – 401 022

Komentáře k Vltava 10-14 Údolní nádrž Slapy – 401 022