Vltava 29 Vyrovnávací nádrž Lipno 2 - 421 018 | Rybářské revíry

Vltava 29 Vyrovnávací nádrž Lipno 2 - 421 018

  • 2.4.2014 16:08

Lipno 2 je 45ha velká přehrada nad městem Vyšší Brod. Maximální hloubka je 11,5metru. Byla vybudována jako vyrovnávací nádrž pro UN Lipno. Má 2 přítoky. První je staré koryto Vltavy ve kterém od vybudování UN Lipno teče jen omezený průtok. Pstruhový revír Vltava 29. Druhý přítok je podzemní náhon z UN Lipno s turbínou. Turbína jede vždy jen omezený čas, ale odtok z vyrovnávací nádrže je stabilní a tak v průběhu dne kolísá hladina v rozmezí až několika metrů a celá přítoková oblast bývá bez vody.

 

Lipno 2 je známo zejména mezi muškaři. I když jde o mimopstruhový revír, nasazuje se zde pstruh duhový. I když mi přijde, že se dřív nasazovalo víc. Přehrada je na svou rozlohu poměrně hluboká. Má čistou vodu a dno je povětšinou písčité. V horní části kamenité. Od začátku přehrady po vyústění z podzemního náhonu je přehrada úzká s kamenitým dnem a korytem uprostřed. Zhruba 100 metrů pod vyústěním se koryto stáčí k levému břehu. Pravý břeh je uměle přehrazen kamenitým valem a za ním je písčitá, někde bahnitá mělčina. Ta mizí v úrovni křížení železnice se silnicí. Zde se posouvá koryto na střed nádrže a pokračuje až k hrázi.

 

I přes kolísání hladiny se zde loví kapři a cejni. Dále pstruh duhový, občas zbloudilý potočák, plotice, okoun, ježdík, candát, úhoř, bolen, štika.

 

Na přehradě se nesmí lovit z hráze a v okolí vyústění náhonu. Turbína nasává migrující úhoře z UN Lipno a při snížení hladiny se rybářům naskytne nehezký pohled na tlející trofejní úhoře. Pár sem jich přidal do fotek. Při nízké vodě jich je v přítokové oblasti vidět i několik desítek.

 

Pod revír Vltava 29 MP spadá ještě jez v Loučovicích a 2ha rybník v Horním Dvořišti.

 

Na vyrovnávací nádrž se dostanete po silnici 163 Vyšší Brod – Loučovice. Pokud chcete jet na levou stranu. Odbočte na konci Vyššího Brodu doprava, přejeďte most a hned za ním odbočte doleva. Pokud chcete zajet na pravou stranu, tak odbočte na Vyšším Brodem o odbočku dál.

Mapa revíru

Fotogalerie revíru

Pohled na přítok z...

Vltava 29 Vyrovnávací nádrž Lipno 2 - 421 018

Vltava 29 MP - pohled...

Vltava 29 Vyrovnávací nádrž Lipno 2 - 421 018

pohled směr hráz...

Vltava 29 Vyrovnávací nádrž Lipno 2 - 421 018

po levé straně v...

Vltava 29 Vyrovnávací nádrž Lipno 2 - 421 018

UN Lipno 2 - pohled...

Vltava 29 Vyrovnávací nádrž Lipno 2 - 421 018

Stejné místo jako...

Vltava 29 Vyrovnávací nádrž Lipno 2 - 421 018

vyrovnávací nádrž...

Vltava 29 Vyrovnávací nádrž Lipno 2 - 421 018

pohled na hráz Lipno 2

Vltava 29 Vyrovnávací nádrž Lipno 2 - 421 018

Torfejní úhoř říční,...

Vltava 29 Vyrovnávací nádrž Lipno 2 - 421 018

hlava úhoře useknutá...

Vltava 29 Vyrovnávací nádrž Lipno 2 - 421 018

přeseknutý úhoř na...

Vltava 29 Vyrovnávací nádrž Lipno 2 - 421 018

takový úhoř by na...

Vltava 29 Vyrovnávací nádrž Lipno 2 - 421 018

úhoř napadený...

Vltava 29 Vyrovnávací nádrž Lipno 2 - 421 018

Komentáře k Vltava 29 Vyrovnávací nádrž Lipno 2 - 421 018