Vltava 30-32 UN Lipno - 421 200 | Rybářské revíry

Vltava 30-32 UN Lipno - 421 200

  • 9.4.2014 19:28

Lipno je největší česká přehrada s rozlohou 4870 ha. Nadmořská výška hladiny je 732 metru. Díky tomu má poměrně studenou vodu a kapr se zde nevytírá. Přehrada je mělká. V nejhlubším místě má přes 20 metrů. Přitom průměrná hloubka koryta je kolem 10ti metrů. Výjimkou je přehrazené rameno u Černé v Pošumaví. Podle místního názvu Malé Lipno nebo také Žlábek. Zde je hloubka metr až 2 a teplejší voda. Také se zde více daří kaprům a úsek má nejvyšší množství kg ryb/ha. Po postupném napouštění přehrady na konci 50tých let byl na přehradě explozivní nárůst populace štik. V 80tých a 90tých letech štiky vystřídala početná populace okouna a candáta. Začátkem 21ho století začala početnost okounovitých klesat a klesá stále. V posledních letech vznikl projekt na záchranu populace dravců na Lipně a byly vyhrazeny zátoky Kyselovská a Hadí Luka pro výtěr dravců, kde se nesmí lovit. Příliš velký přínos to zatím nemá. Existuje několik teorií, proč početnost ryb na přehradě klesá. Faktem je, že rybářský tlak je zde poměrně velký a i přes zákaz lovu na živou rybku pod 15cm se zde tajně na rybičky loví. Z druhé strany na přehradě klesá i populace síha a to je ryba na prut těžko lovitelná. Ovšem existují i druhy u kterých populace stoupá. Bolen dravý se vytírá přirozeně. Stejně tak přibývá úlovků sumce velkého. Ovšem při porovnání s ostatními přehradami na Vltavské kaskádě jde o zanedbatelné množství. Na přehradě se daří pstruhovi duhovému. Ale není schopen se zde přirozeně vytřít a ČRS nemá kapacitu na to, aby takhle velký revír dostatečně pstruhem zarybnil. Co se týká kaprovitých ryb, vytírá se cejn malý a plotice obecná. Vysazování kapra probíhá ve velkém. Specializací na tento druh a zakládáním krmných míst je většina kaprů rychle vychytána. Také důsledkem nízké teploty vody a úživnosti kapr pomalu roste. Z toho důvodu se opustilo od nasazování kapra ročka a nasazuje se jen tržní (mírová) ryba. Nejlepší technikou lovu je tedy dlouhodobé krmení na atraktivních místech. Z dravců je největší šance na úlovek při lovu bolena dravého.

Zajímavé informace ze statistik:

Kusová návratnost kapra byla v roce 1997 40%, v roce 2002 54% a v roce 2009 pouze 35%. V roce 1997 měl průměrný ulovený candát 1,66kg. Vroce 2002 měl candát  návratnost 22%. V roce 2009 1%.Sumec měl v roce 2002 5% návratnost a v roce

2006 16%. V roce 2005 bylo zapsáno do ulovkového lístku 150 000 docházek.V roce 2009 už jen 90 000 docházek. Lipno je druhou nejméně produktivní velkou nádrží v ČR. Prvenství má přehrada Fláje.

Dle statistik vychází, že čím je ryba rybářsky atraktivnější, tím nižší má na Lipně kusovou návratnost. Porovnáváno s průměrem pro ČR. Přitom kusová návratnost štiky obecné byla v roce 2009 pouhých 0,4%. Výjimku tvoří sumec velký. Vysoká návratnost sumce může být způsobena specializací rybářů na jeho lov. Průměrné množství biomasy ryb na Lipně je 42g/ha. Pro představu nejvyšší hodnotu ze sledovaných nádrží v ČR mají Nové Mlýny 3 – 700kg/ha. Nejpočetnější rybou na Lipně je ouklej obecná. Stříbrnou a bronzovou pozici zaujímají ježdík a plotice. Tyto ryby dosáhly vysokých hodnot díky neatraktivni a komplikovanému lovu.

Roční průměr počtu úlovku z rozmezí let 2004-2009:

34 000 ks kapra
11 500 ks cejna
6 500 ks candáta
4 000 ks okouna
1 650 ks štiky
1 350 ks pstruha duhového
750 ks bolena
66 ks sumce

ustanovéní pro rybolov na UN Lipno

Všechny přítoky jsou chovné - lov ryb zakázán. Lov z plavidel, zavážení nástrah i návnada hlubinná přívlač se povoluje. Hlubinná přívlač je povolena pouze z plavidla poháněného lidskou silou (vesla). Z nástrah živočišného původu je povoleno lovit pouze na žížaly, moučné a kostní červy, patentky a celé nástražní rybičky, jejichž délka je minimálně 20 cm. Zákaz čeřínkování. Minimální délka všech druhů ryb, kromě těch, které mají podle vyhlášky č.197/2004 Sb. určenou vyšší, se stanovuje na 20 cm. Toto ustanovení platí i pro přechovávané nástražní ryby.

Nacházíte se v CHKO Šumava, je třeba dodržovat pravidla včetně zákazu zpracování ryb na břehu nádrže.


Lov ryb zakázán:

- do vzdálenosti 100 m od hráze nádrže po obou březích,
- z pevných i plovoucích přístavišť a ze zařízení veřejné lodní dopravy,
- v ústí potoka Olšina ve Žlábku od 25. 3. do 20. 4. (včetně), a to od vyústění betonových rour po konec rákosového poloostrova (50 m). Zákaz platí i pro lov z plavidel. V úseku nad betonovými rourami po hráz rybníka Olšina je celoroční zákaz lovu ryb,
- v Kyselovské zátoce naproti Dolní Vltavici a v zátoce Hadí Luka naproti Jenišovu včetně lovu z plavidel - chráněné rybí oblasti. Oblasti jsou vymezeny na břehu cedulemi a na vodě v období duben-listopad bójemi bílé barvy.

Používání plovoucích a jiných předmětů označujících krmná místa se zakazuje.
Je zakázáno přechovávání úlovků v přítocích do Lipna, mimo vezírek. Zákaz lovu ze sportovních plavidel včetně plachetnic.

Horní míra u kapra obecného je stanovena na 70 cm.
Každý ulovený kapr delší než 70 cm (včetně) se musí bez prodlení a s maximální šetrností vrátit zpět do rybářského revíru. Kapra nad 70 cm (včetně) je osoba provádějící lov povinna zapsat do oddílu II. Povolenky k lovu ryb (Evidence docházky a úlovků) s uvedením data lovu (datum se zakroužkuje), čísla revíru, délky a hmotnosti (hmotnost lze stanovit odhadem). Tato ryba se nezapočítává do sumáře úlovků a docházek.
Místní povolenky se na tento revír nevydávají.

Mapa revíru

Fotogalerie revíru

zátoka na Lipně koncem...

Vltava 30-32 UN Lipno - 421 200

Lipno má oproti...

Vltava 30-32 UN Lipno - 421 200

Komentáře k Vltava 30-32 UN Lipno - 421 200