Vltava 7A - Modřanské laguny | Rybářské revíry

Vltava 7A - Modřanské laguny

  • 7.4.2014 14:40

Modřanské laguny je seskupení celkem deseti tůní v Modřanech. Z toho jsou 3 horní a 7 spodních. V rybářském řádu je uvedeno, že v tůních pod cukrovarem jsou v sedimentech těžké kovy a nedoporučuje se jíst ze spodních lagun. Je nutno podotknout že v každé tůni je jiné rybí společenství. Ale v žádné jsem neviděl nic většího. Sand jen v poslední propojené s Vltavou se dá předpokládat ryba tržní velikosti. Hloubka všech tůni je několik desítek cm.

 

První 3 tůně jsou pod vlakovou stanicí Praha – Komořany. Největší je prostřední, kde jsem viděl slunit se větší perlíny. Hloubka zde byla až 1 metr a dno bylo pokryté vodní vegetací. Za hodinu lovu jsem zůstal bez ťuknutí. Horní mělká s hloubkou 30 – 40cm je osídlena karasem zlatým. Ryby po zakrmení praly ochotně. Standardní délka je kolem 5cm. Ve spodní tůni jsem také viděl karásky.

 

K horním tůním se dostanete z ulice Po soutoku. Na rozcestí odbočíte vlevo a v místech kde bude tenisový kurt se dáte cestičkou doprava. Po pár metrech budete u prostřední laguny.

 

7 spodních lagun najdete pod bývalým cukrovarem. Laguny jsou za sebou souběžně s řekou. Pokud se bojíte hadů, tak vám tento mini revír nedoporučuji. Za cestu se dá potkat i několik užovek a hnízdí zde labutě. Co se týká ryb, v něketrých tůních byly vidět menší ryby. Vysezená místa byla pouze u třetí a sedmé tůně.

 

K lagunám se dostanete ze dvou míst. Buď pojedete po ulici U soutoku a na rozcestí odbočíte doprava hned pak doleva až dojedete k vodě. Tak vyrazíte po proudu podél Vltavy a po pár metrech dojdete k první tůni. A nebo pojedete ulicí U soutoku, na rozcestí odbočíte doprava a pojedete rovně až dojedete k poslední tůni propojené s Vltavou.

Mapa revíru

Fotogalerie revíru

Horní laguna z horních...

Vltava 7A - Modřanské laguny

čtvrtá laguna ze...

Vltava 7A - Modřanské laguny

cesta mezi horníma...

Vltava 7A - Modřanské laguny

Spodní laguna z...

Vltava 7A - Modřanské laguny

karas z horní laguny...

Vltava 7A - Modřanské laguny

cesta mezi spodníma...

Vltava 7A - Modřanské laguny

první laguna ze...

Vltava 7A - Modřanské laguny

druhá laguna ze...

Vltava 7A - Modřanské laguny

V okolí lagun...

Vltava 7A - Modřanské laguny

Prostřední Modřanská...

Vltava 7A - Modřanské laguny

Pátá laguna ze...

Vltava 7A - Modřanské laguny

Šestá laguna ze...

Vltava 7A - Modřanské laguny

Sedmá a největší...

Vltava 7A - Modřanské laguny

na lagunách hnízdí labutě

Vltava 7A - Modřanské laguny

Komentáře k Vltava 7A - Modřanské laguny