Vlyňka 2 - 423 048 | Rybářské revíry

Vlyňka 2 - 423 048

  • 2.4.2014 16:01

Volyňka 2 (číslo revíru 423048)  je Jihočeský pstruhový revír u Volyně. Začátek revíru je jez bývalého mlýna Zámečníkova ve Čkyni a konec o 15km dál Jez mlýna Podhorský v Neměticích nad vtokem Peklovského potoka. Kousek pod odbočkou na Hoštice, vesnici známou z trilogie Slunce seno. Volyňka je v tomto úseku mělká široká říčka s malým spádem a dlouhými mělkými úseky s pomalu tekoucí vodou a písčitým dnem. V rychlejších partiích pak kamenitým. Charakter řeky připomíná klasický lipanové pásmo. A lipanům se také daří.  Na úsecích s hloubkou do 50 cm, písčitým dnem a pomalu tekoucí vodou se shlukují hejna lipanů v rozmezí 20 až 40cm. V příbřežních partiích jsou mladší ryby. Lipan se na Volyňce také úspěšně vytírá. Krom lipana se tu dá ulovit nasazený pstruh duhový a siven. Pstruh potoční, proudník, tloušť, okoun a mník jednovousý. Na Volyňce 2 je poměrně malý počet hlubších a proudnějších úseků a tyto místa jsou u ryb preferovány. V roce 2012 mi na Volyňce 2 upadly na mušku 2 velké ryby. Kolem celého revíru vede silnice a je dobře přístupný. Maximálně se budete muset prodírat trávou. Kolem toku jsou louky nebo listnaté stromy. Když jsem byl na Volyňce 2 poprvé, myslel jsem že se jedná o proudníky. Ryby byly v úsecích kde se na jiných řekách shlukují proudníci. Po ulovení prvních kusů se ukázalo, že se jedná o lipany.

Mapa revíru

Fotogalerie revíru

Úsek pod Volyní

Vlyňka 2 - 423 048

letní sucha

Vlyňka 2 - 423 048

hlubší místa občas...

Vlyňka 2 - 423 048

jez u čističky pod Volyní

Vlyňka 2 - 423 048

Volyňka 2

Vlyňka 2 - 423 048

úsek pod jezem

Vlyňka 2 - 423 048

další místo pod jezem

Vlyňka 2 - 423 048

tento pstruh duhový...

Vlyňka 2 - 423 048

lipan z Volyňky 2

Vlyňka 2 - 423 048

lipan z Volyňky 2

Vlyňka 2 - 423 048

tipické jsou dlouhé...

Vlyňka 2 - 423 048

Komentáře k Vlyňka 2 - 423 048